Про лабораторію

Керівник лабораторії – доктор психологічних наук, доцент Ковальова Ольга Вікторівна.

Основною метою діяльності Лабораторії є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, виготовлення наукової-методичної продукції, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців.

Основними завданнями діяльності Лабораторії є:

 • Організація, координація та проведення наукових та експериментальних досліджень відповідно до напряму роботи Лабораторії;
 • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із договірних тематик;
 • Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг учасникам освітнього процесу, кафедрам, іншим структурним підрозділам Університету, а також іншим юридичним та/або фізичним особам на підставі окремих договорів (угод);
 • Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес;
 • Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців: бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів;
 • Встановлення зв’язків з науковими і освітніми закладами в галузі психології здоров’я.

НАУКОВА РОБОТА

Протягом 2019-2021 років в лабораторії виконується наукова роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003).

Наукові працівники наукової теми (співробітники кафедри психології)

 • доктор психологічних наук, доцент Ковальова Ольга Вікторівна
 • кандидат психологічних наук, доцент Прокоф’єва Олеся Олексіївна
 • старший викладач Варіна Ганна Борисівна

ДОСЯГНЕННЯ

З метою апробації результатів дослідження  організували й провели:

 • науково-практичний семінар «Сучасні батьківські збори: педагогіка партнерства і толерантності» в рамках І Відкритого освітнього форуму «Нова українська школа: партнерство в дії» – д.психол.н., доц. Царькова О.В., к.психол.н., доц. Прокоф’єва О.О. та ст.викл. Варіна Г.Б. 58 учасників – вчителів, психологів, методистів різних освітніх закладів. (10.01.2019 р.)
 • навчально-методичний семінар «Особливості використання об’ємної пісочної манділи «Грані власного Я» в інклюзивному просторі» – д.психол.н., доц. Царькова О.В., к.психол.н., доц. Прокоф’єва О.О. та ст.викл. Варіна Г.Б. Учасники: 12 практичних психологів з різних шкіл м. Мелітополя. (2019 р.)
 • навчально-методичний семінар «Особливості використання лялькотерапії в роботі сучасного психолога з родиною, яка виховує дитину з інвалідизацією» – д.психол.н., доц. Царькова О.В., к.психол.н., доц. Прокоф’єва О.О. та ст.викл. Варіна Г.Б. 34 учасники: студенти денної та заочної форми навчання спеціальності «Психологія», практикуючи психологи. (2019 р.)
 • майстер-класи «Робота з емоціями дитини в психотерапевтичному процесі», «Мандалотерапія в роботі з дітьми та підлітками», «Вчителі і батьки: точки зіткнення», «Об’ємна пісочна мандала «Грані власного Я»; трансформаційна гра «Розправ крила» в рамках Міжнародної науково-практичної конференції  «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення» (12-13 вересня 2019 р.)
 • апробація тренінгу «Ресурси жіночності» для співробітників Центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю з метою психоемоційного розвантаження та профілактики емоційного вигорання (29.03.2019 р., доц. Прокоф’єва О.О.). 20 учасників.
 • апробація психотерапевтичної групи за методом психодрами (березень-липень 2019 р.) на базі Центрі реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО (доц. Прокоф’єва О.О.). Учасники – батьки дітей з обмеженими можливостями здоров’я – 15 осіб.
 • семінар з міжнародною участю «Духовне бачення інклюзивного простору в освіті» (27.03.2019 р.) – доц. Царькова О.В., доц. Прокоф’єва О.О., ст.викл. Варіна Г.Б., ст.викл. Чорна В.В., ст.викл. Яковенко І.О. Учасники – представники громадської міжнародної організації «Friends of the Mennonite Centre in Ukraіne» (Канада), співробітники Центру реабілітації осіб з інвалідністю, студенти, психологи (всього 30 осіб).

ФОТОРЕПОРТАЖ

Семінар з міжнародною участю «Духовне бачення інклюзивного простору в освіті», 2019 р.

27 березня на базі Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти членами проектної групи державної бюджетної теми «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами» було проведено семінар з міжнародною участю «Духовне бачення інклюзивного простору в освіті». Члени групи розповіли про стан інклюзивної освіти в Україні.
Запрошеними гостями були представники громадської міжнародної організації «Friends of the Mennonite Centre in Ukraіne», які поділилися досвідом створення інклюзивного освітнього простору Канади. Під час дискусії було виявлено спільні проблеми і запропоновано план подальшої співпраці.
Серед учасників семінару були і представники Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольського інклюзивно-ресурсного центру, психолог та учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 міста Мелітополя. Також, в обговоренні брали участь члени Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Тренінг «Ресурси жіночності», 2019 р. 29 березня 2019 роки для співробітників Центру реабілітації осіб з інвалідністю ММР ЗО з метою психоемоційного розвантаження і профілактики емоційного вигорання був проведений тренінг «Ресурси жіночності».

Науково-методичний семінар «Організація психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти», 15 січня 2020 р.

Участь у семінарі прийняли більш ніж 30 вчителів інклюзивних класів, психологів, методистів Відділу освіти Мелітопольської районної державної адміністрації та КУ «Районний методичний кабінет» Бердянської районної ради. Зокрема, були присутні представники с. Семенівки, с. Костянтинівки, с. Мордвинівка, с. Терпіння, с. Високівка, с. Новгородківка, с. Новомиколаївка, с. Полянівка, с. Вознесенка, с. Спаське, с. Данило-Іванівка, с. Фруктове, с. Долинське, с. Мордвинівка, с. Андріївка, а також запрошені гості з ГО «Особливе дитинство» (м. Мелітополь).

Заняття здобувачів освітньої програми «Психологія. Клінічна психологія» в лабораторії, 2019 р.

Майстер-клас “Вчителі і батьки: точки зіткнення (соціодрама для вирішення конфліктних ситуацій),  13 вересня 2019 р.