Наукові розробки

 • Varina H. The genesis of the research of determinants of professional stability of a future psychologist personality: conceptualization and empirical referents / H. Varina // Integration of traditional and innovation processes in modern pedagogy and psychology : collective monograph / V. Afanasenko, Aleksіeіenko-Lemovska, Z. Karpenko, O. Melnyk, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 117-140. – ISBN 978-966-397-161-2. – Колективна зарубіжна монографія (SENCE), Web of Science. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8376. – DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-161-2/117-140.
 • Варіна Г.Б. Особливості використання арт-терапевтичних технологій в процесі психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами / Г.Б. Варіна // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 389-409. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8386
 • Варіна Г.Б., Аверіна К.С. Психологічні детермінанти особистісного прийняття батьками дітей з інвалідизуючими захворюваннями / Г.Б. Варіна, К.С. Аверіна // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 75-95. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8383
 • Варіна Г.Б., Каткова Т.А. Психологічні засади дослідження феномену життєстійкості // Г.Б. Варіна, Т.А. Каткова // Міжнародний журнал загальної та медичної психології. – 2019. – № 2 (02). – С. 94-95. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8373
 • Варіна Г.Б., Царькова О.В. Навчально-методичні рекомендації для роботи в авторській техніці об’ємна пісочна мандала «Грані власного Я» / Укл. Г.Б. Варіна, О.В. Царькова. – Мелітополь, 2019. – 60 с. (доповнене перевидання) – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8384
 • Варіна Г.Б., Царькова О.В. Психологічні детермінанти дослідницької концепції моральної рани батьків, що виховують дітей з обмеженими можливостями здоров’я // Г.Б. Варіна, О.В. Царькова // Міжнародний журнал загальної та медичної психології. – 2019. – №2 (02). – С. 96-97. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8374
 • Варіна Г.Б., Царькова О.В. Психологічні засади супроводу сімей, які виховують дітей з інвалідизуючими захворюваннями / Г.Б. Варіна, О.В. Царькова // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології». – № 5/2019. – 2019. – С. 10-15. – Фахове видання, Index Copernicus. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8366
 • Варіна Г.Б., Царькова О.В. Системний підхід до психологічної корекції почуття провини у батьків дітей з обмеженими можливостями та функціональними розладами / Г.Б. Варіна, О.В. Царькова // Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості/ відпов. ред. Н.І. Тавровецька. – Херсон: Вид-во ФОН Вишемирський В.С., 2019. – С. 329-340. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3606/
 • Довідник вчителя інклюзивного класу початкової школи і батьків, що виховують дітей з особливими освітніми потребами / кол.авт., за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – 240 с. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8327/
 • Комплекс психолого-методичних порад батькам та педагогічним працівникам, які виховують дітей з затримкою психічного розвитку: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія / О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Т.А. Каткова, Г.Б. Варіна. – Мелітополь, 2019. – 69 с. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8365
 • Комплекс психолого-методичних порад батькам та педагогічним працівникам, які виховують гіперактивну дитину з синдромом дефіциту уваги: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія / О. В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Т.А. Каткова, Г.Б. Варіна. – Мелітополь, 2019. – 67 с. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8363
 • Навчально-методичні рекомендації щодо роботи з метафоричними асоціативними картами «Пристань щастя» / Укл. С.В. Шевченко, Г.Б. Варіна. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86725 від 12.03.2019. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8385
 • Прокоф’єва О.О. Психодрама як психотерапевтична технологія роботи з батьками, які виховують дитину з особливими потребами / О.О. Прокоф’єва // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія / О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 371-389. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8369
 • Прокоф’єва О.О., Пономаренко В.В., Прокоф’єва О.А. Дослідження особливостей емпатично-толерантного ставлення батьків учнівського колективу до дітей з обмеженими можливостями здоров’я / О.О. Прокоф’єва, В.В. Пономаренко, О.А. Прокоф’єва // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 36-61. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8368
 • Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Аносова Д.І. Психологічний аспект синдрому раннього дитячого аутизму / Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Аносова Д.І. // Психологічний часопис. – 2019. – Том 5. – № 4. – С. 67-80. – Фахове видання, Index Copernicus. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8289http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/562/352
 • Прокофьева О.А., Кошевая И.В., Прокофьева О.А. Социодрама – ситуация всех ситуаций и событие, собирающее в себе все события / О.А. Прокофьева, И.В. Кошевая, О.А. Прокофьева // Інноваційні технології розвитку психологічних  ресурсів особистості: монографія. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 243-258. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8366/
 • Психологічні поради батькам, які виховують гіперактивну дитину з синдромом дефіциту уваги / О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Т.А. Каткова, Г.Б. Варіна. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94178 від 22.11.2019. – 62 с.
 • Психологічні поради батькам, які виховують дитину з затримкою психічного розвитку / О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Т.А. Каткова, Г.Б. Варіна. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94177 від 22.11.2019. – 60 с.
 • Трансформаційна психологічна гра «Розправ крила»: методичний посібник / Г.Б. Варіна, С.В. Шевченко. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88586 від 15.05.2019. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7859/
 • Царькова О.В. Концептуальні засади дослідження патологізації переживання провини в контексті внутрішньосімейної взаємодії та благополуччя / О.В. Царькова // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 23-35. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8371
 • Царькова О.В., Каткова Т.А. Форми та методи ефективної реалізації державної підтримки дітей з обмеженими можливостями в Україні // О.В. Царькова, Т.А. Каткова // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 190-204. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8370
 • Царькова О.В., Шульга О.С. Особливості реалізації програм державної підтримки дітей з обмеженими можливостями / О.В. Царькова, О.С. Шульга // Публічне адміністрування: теорія і практика. – 2019. – Вип. 1. – № 21. – Фахове видання. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8389, http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-01(21)/index.html
 • Шульга О., Царькова О., Сахарова К. Система інклюзивної освіти як об’єкт державного управління в Україні // О. Шульга, О. Царькова, К. Сахарова // Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. – Вип. 2. – № 41. – С. 99-109. – Фахове видання. – Режим доступу:
  http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8391