Корекційно-розвивальні програми затверджені МОНУ

• «Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / за ред. проф. Т.В. Сак. – 2012. – 238 с.
• «Корекція розвитку» Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку /Автори: Логвінова І. П., Кучеренко Ю. О. – Київ, 2016. – 40 с.
• «Корекція розвитку» (Арт-корекція). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату/ Брусенська І. М. – К., 2015. – 45 с.
• «Корекція розвитку» (базова). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового аппарату / Чеботарьова О. В., Іоганова Н. А. – К., 2015. – 56 с.
• «Корекція розвитку» (Готовність дитини до навчання в школі (діагностична методика)). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату/ Яременко О. В. – К., 2015. – 12 с.
«Корекція розвитку» (корекція емоційно-вольової сфери). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором/ Гудим І. М., Костенко Т. М., Довгопола К. С. – К., 2016. – 58 с.
• «Корекція розвитку» (корекція пізнавальної сфери). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором / Сулейманова Ю. В. – Х., 2016. – 35 с.
• «Корекція розвитку» (Лего-конструювання). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату/ Лапін А. В. – К., 2015. – 48 с.
• «Корекція розвитку» (Розвиток пізнавальної діяльності). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату/ Наливкіна Н. М. – К., 2015. – 16 с.
• «Корекція розвитку» (Світ Монтессорі). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату / Дишлюк Т. Б. – К., 2015. – 114 с.
• «Корекція розвитку» (Сенсомоторний розвиток). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату/ П’ята М. І. – К., 2015. – 11 с.
• «Корекція розвитку» (Соціальна адаптація першокласника). Програма з корекційно-розвиткової роботи для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату/ Яременко О. В. – К., 2015. – 60 с.
• «Корекція розвитку» (Формування навчально-мовленнєвої діяльності учнів за допомогою казки). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату/ Літинська Я. Г., Трембалович І. П. – К., 2015. – 99 с.
• «Корекція розвитку» (Цікава скринька). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату / Коваль Л. І. – К., 2015. – 22 с.
«Орієнтування в просторі». Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором / Кондратенко С. В., Гошовський В. І. – К., 2016. – 35 с.
«Розвиток мовлення». Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором/ Скринникова С. В., Соляник Л. Д. – Х., 2016. –
«Соціально-побутове орієнтування». Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором/ Легкий О. М. – К., 2016. – 17 с.
Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення. Методичний посібник / В.В. Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 52 с.
Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку / Укладач Н. Квітка. – К.: 2013. – 82 с.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Азбука творчості» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями /автори: Чеботарьова О.В., Брусенська І.М. – К., 2018. – 24 с.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» (корекція когнітивного розвитку) для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку /Автори: Сак Т.В., Прохоренко Л.І. – К., 2013. – 41 с.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» (арт-корекція засобами нетрадиційних видів занять) для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату / Крисяк Р. Б., Чеботарьова О. В. – К., 2016. – 71 с.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» (корекція емоційно-вольової сфери) для 5-6 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату /Єгорова Г. А. – К., 2016. – 71 с.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Орієнтування в просторі» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей /Кондратенко С. В., Гошковський В. І. – К., 2016. – 43 с.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг» для 2-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями / Заремба В.В., Ліщук Н.І., Морозова Н.В., Блеч Г.О. – К., 2018. – 83 с.
• Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку /авт. Омельченко І. М., Федорович Л. О. – К., 2016. – 188 с.
• Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку/ І.М. Омельченко, Л.О. Федорович. – К.,2016. – 113 с.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями /автори: Жук Т.Я., Трикоз С.В. – К., 2018. – 15 с.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями /Остапенко Л. І., Тарновська Л. І. – К., 2016. – 42 с.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором /Христоєва Н. В., Масютіна Л. І., Воробйова М. О., Гудим І. М. – Х., 2016. – 18 с.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором /Легкий О., Якимів О., Галів В. – К., 2016. – 26 с.
Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату /авторський колектив. – К., 2012. – 232 с.
• Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку /За редакцією К.В.Луцько. – К., 2013. – 397 с.

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами) /за редакцією К. В. Луцько. – К., 2019. – 405 с.
• Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю / Дуброва І.М., Лощених В.П., Шмалько Л.П. – К., 2013. – 261 с.
• Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень /авторський колектив. – К., 2013. – 251 с.
Рібцун Ю. В. Програми з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (підготовчий, 1–4 класи). – К., 2015. − 64 с.
• Стежки у світ. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом / авторський колектив. – К., 2013. – 348 с.