Довідник для педагогічних працівників і батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами

Довідник для педагогічних працівників і батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами / авт. кол.; за заг ред. О.В. Царькової. ‒ Мелітополь: Люкс, 2019. ‒ 183 с. ISBN 978-617-7218-84-4

Анотація.

У довіднику представлено інформаційні матеріали, що регламентують особливості консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, та нормативно-правові засади створення інклюзивного середовища шляхом включення таких дітей до загальноосвітнього процесу. Висвітлено практичний досвід роботи різних фахівців із зазначеною категорією клієнтів (тренінгові заняття з розвитку комунікації та можливості збереження психічного здоров’я батьків, що виховують дітей з ООП; поради логопеда, дефектолога, психолога щодо організації освітнього середовища та спільної роботи батьків і педагогів).

Видання розраховано на батьків, які виховують дітей з ООП, педагогічних працівників, науковців, здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться проблемами інклюзії.

Зміст

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОДИН, У ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ПОРУШЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: НОЗОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ
ЦЕНТРІВ

Про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів

Чи потребує дитина допомоги логопеда в ранньому віці? Коли дитині необхідний логопед?

Дитина з особливими освітніми потребами: порушення слуху

Невербальні засоби комунікації дітей із вадами слуху: дактилологія, міміко-жестове мовлення, читання по губах

Що таке аутизм? Допомога дітям з розладами аутистичного спектру

Діти з порушеннями опорно-рухового апарату

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Проблеми та принципи реалізації інклюзивної освіти. Способи, шляхи й особливості організації роботи вчителів в інклюзивних класах

Зразок індивідуальної програми розвитку

Толерантне ставлення до дітей, які мають особливі освітні потреби

Пізнавальний потенціал – запорука успішності дитини

ЗРАЗКИ КОНСПЕКТІВ ЗАНЯТЬ ДЛЯ РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ

Конспект корекційно-розвиткового заняття з предмету «Корекція розвитку»
для учнів 1 класу

Конспект уроку «Літературне читання» (для учнів 2 класу)

Конспект уроку англійської мови для учнів 2 класу

Конспект логопедичного корекційно-розвиваючого заняття для учнів 1 класу

«Свято просто неба» до Дня захисту дітей

ЗРАЗКИ КОНСПЕКТІВ ТРЕНІНГІВ І ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА БАТЬКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Тренінгове заняття для учнів 2 класу

Тренінг для батьків

Тренінг для учнів молодших класів з інклюзією «Розвиток пам’яті, мислення й уваги»

Тренінг для учнів молодших класів з інклюзією «Розвиток емоційно-вольової сфери»

Тренінг для дітей молодшого шкільного віку «Подорож до країни Дружби»

ЗРАЗКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ВОКАБУЛЯР

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА В ГАЛУЗІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Завантажити повну версію