Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія

Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами / О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 417 с.ISBN 978-617-7218-88-5

Анотація.

У монографії подаються теоретичні та практичні розробки проблеми детермінації впливу сімейного середовища на розвиток дитини з особливими потребами й упровадження системи організації психолого-педагогічного супроводу таких родин. Колективом авторів різнобічно, мультидисциплінарно та комплексно висвітлено сучасні моделі сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу. Звернено увагу на реалізацію соціальної політики, розробку методів і підходів комплексної реабілітації та соціальної адаптації, що дозволяє розглядати родину дитини з особливими потребами як учасника процесу реабілітації (модель комплексної реабілітації та соціальної адаптації, центрована на дитині), або як специфічний тип сім’ї, члени якої знаходяться в особливому соціальному становищі й самі потребують підтримки та допомоги (модель комплексної реабілітації та соціальної адаптації, центрована на родині, яка виховує дитину з особливими потребами).

Колективну монографію створено в межах виконання наукової роботи молодих учених «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003).

З огляду на цілісний і систематизований практико орієнтований матеріал, видання пропонується для використання в професійній діяльності психологів, педагогів, соціальних працівників і фахівців, які безпосередньо здійснюють психолого-педагогічний, медичний і соціальний супровід родини, що виховує дитину з особливими потребами.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Сучасні моделі сімейно-орієнтованого психолого-
педагогічного супроводу родини, що виховує дитину з особливими потребами

Психологічний супровід родин, які виховують дітей з особливими потребами: контент-аналіз проблеми (О.І. Кононенко, Л.І. Прохоренко, Г.Б. Соколова)

Концептуальні засади дослідження патологізації переживання провини в контексті внутрішньосімейної взаємодії та благополуччя (О.В. Царькова)

Дослідження особливостей емпатично-толерантного ставлення батьків учнівського колективу до дітей з обмеженими можливостями здоров’я (О.О. Прокофєва, В.В. Пономаренко, О.А. Прокофєва)

Психологічні аспекти супроводу сімей, що виховують невротичну дитину (Л.М. Михайленко)

Психологічні детермінанти особистісного прийняття батьками дітей з інвалідизуючими захворюваннями (Г.Б. Варіна, К.С. Аверіна)

Психолого-педагогічний супровід родини, що виховує дитину з особливими потребами, як умова забезпечення гармонійного інклюзивного освітнього середовища початкової школи (Н.В. Гузь, В.В. Гузь, С.М. Дубяга)

Педагогічні особливості конструктивної взаємодії вчителя з батьками, які виховують дитину з особливими освітніми потребами (Т.А. Братишко)

Розділ 2. Корекція, реабілітація та терапія дітей з особливими потребами в контексті сімейно-орієнтованого підходу

Розвиток зорово-просторового сприйняття при РАС (розладах аутичного спектру) (Л.А. Душка)

Скрытые причины формирования дисгармоничной идентичности ребенка в условиях дисфункциональной семьи (А.В. Старовойтов)

Надання освітніх послуг дітям з особливими потребами в умовах реформування галузі в Україні (О.С. Шульга)

Форми та методи ефективної реалізації державної підтримки дітей з обмеженими можливостями в Україні (О.В. Царькова, Т.А. Каткова)

Особливості організації навчально-виховної діяльності дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії (І.О. Яковенко, В.В. Чорна, Л.Ю. Москальова)

Психологічна діагностика осіб з обмеженими можливостями як умова ефективної реабілітації та адаптації (С.В. Шевченко)

Психолого-педагогічна корекція затримки психічного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (Т.А. Каткова)

Психотерапія в системі медичної та психосоціальної реабілітації дітей з аутизмом (А) і аутичного спектру розладами (АСР) (В.М. Рахманов)

Особливості розвитку самостійності дитини в умовах особистісно-орієнтованого супроводу родини (М.М. Павлюк, А.М. Грись, О.Л. Шопша)

Проблема виховання дітей з функціональними обмеженнями засобами
арт-терапії: наукова рефлексія (М.В. Білецька, Я.В.Сопіна)

Навчальна програма для інклюзивного класу дитячої художньої школи (художнє відділення) з дисципліни: “Бесіди про мистецтво” (Молодша вікова група: 6–7 років. Термін навчання – 2 роки. Проєкт) (Т.С. Житнік)

«Всі ми різні – всі ми рівні»: урок-тренінг з попередження дискримінації в інклюзивному просторі (Н.А. Божко)

Тьюторський супровід індивідуальної програми навчання іноземних мов молодших школярів в умовах інклюзивної освіти (Г.О. Скиба)

Розділ 3. Інноваційні форми й технології у роботі з родиною, яка виховує дитину з особливими потребами

Організація школи «Бути батьками» на прикладі впровадження інклюзивних практик у закладах освіти Запорізької області (Т.Я. Озерова)

Психологічний супровід сучасної сім’ї в діяльності практичного психолога (Н.М. Фалько, А.В. Немикін)

Комплаєнс-терапія як засіб корекції батьківських настанов щодо дітей із мовленнєвими вадами: концептуалізація, емпіричні референти (В.Є. Луньов, Я.В. Фесенко)

Психопрофілактика емоційного вигорання у батьків, які виховують
дітей-інвалідів (О.А. Філатова)

Психодрама як психотерапевтична технологія роботи з батьками,
які виховують дитину з особливими потребами (О.О. Прокофєва)

Особливості використання арт-терапевтичних технологій у процесі психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами (Г.Б. Варіна)

Завантажити повну версію