Підвищення кваліфікації, сертифікаційні програми

ЗАПРОШУЄМО на підвищення кваліфікації, науково-практичні онлайн курси і сертифікаційні освітні програми

Викладачі – доктори і кандидати психологічних наук, доценти.

Докладніше про викладачів:

Контакти для запису: (096) 544 63 63

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОНЛАЙН КУРСИ

  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Курси підвищення кваліфікації для психологів та практичних психологів, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти всіх рівнів акредитації зі спеціальності 053 Психологія за освітньою програмою Сучасні інноваційні технології в освіті та психології, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

По закінченню курсів слухачі отримують «СВІДОЦТВО ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання 5 кредитів (150 годин).

Термін навчання: 4 тижні

 CЕРТИФІКАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 1. Сучасні практико-орієнтовані технології в психології.

Метою програми є вдосконалення професійних здібностей та компетентностей психологів для створення кращих можливостей використання сучасних практико-орієнтованих технологій в практичній діяльності.

Термін навчання – 270  годин/9 кредитів ECTS

Результати навчання:

 • здатність до розуміння механізмів взаємодії у різних соціальних групах та спільнотах;
 • здатність до створення сприятливої атмосфери у соціальній групі з використанням сучасних інноваційних технологій;
 • здатність застосовувати отримані знання при вирішенні психологічних задач з урахуванням вікових й індивідуально-типологічних, соціально-психологічних особливостей особистості;
 • вміння застосовувати практичні навички в ході діагностичних, профорієнтаційних та психокорекційних заходів у професійній діяльності;
 • здатність до ефективного використання сучасних практико-орієнтованих технологій: арт-терапії, гештальттерапії, психодрами та ін.
 • Менеджмент кризового та екстреного психологічного втручання.

Метою програми є вдосконалення професійних здібностей та компетентностей психологів для створення кращих можливостей надання психологічної допомоги особистості  у кризових та екстремальних ситуаціях.

Термін навчання – 120 годин/4 кредитів ECTS

Результати навчання:

 • здатність визначати та вирішувати психологічні проблеми та проблемні ситуації які виникають в наслідок кризи чи екстремальної ситуації.
 • здатність до діагностики психологічних проблем та розладів особистості, які виникають в наслідок кризових та екстремальних ситуаціях.
 • набуття досвіду в розробці програми кризової допомоги та екстреного психологічного втручання;
 • здатність до проведення соціально-психологічної реабілітації особистості;
 • застосовувати отримані знання при вирішенні психологічних задач з урахуванням вікових й індивідуально-типологічних, соціально-психологічних особливостей особистості.