Законодавча база

Міжнародні правові документи

Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

Факультативний протокол до Конвенції про права осіб з інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g72#Text

Загальна декларація прав людини https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

Етичний кодекс практичного психолога https://vseosvita.ua/library/eticnij-kodeks-prakticnogo-psihologa-22568.html

Декларація про права розумово відсталих осіб https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_119#Text

Декларація про права інвалідів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_117#Text

Саламанська декларація  та  рамки дій  щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами  прийнята  Всесвітньою конференцією щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами:  доступ і якість https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-94#Text

Конвенція про права дитини (редакція від 20.11.2014) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 року “Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_306#Text

Всесвітня програма дій стосовно інвалідів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_427#Text

Закони України

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19#Text

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (Редакція від 01.07.2020) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text

Закон України «Про освіту» (Редакція 24.06.2020) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18#Text

Укази Президента України

Указ Президента України від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/678/2015#Text

Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1228/2007#Text

Указ Президента України від 25.08.2015 № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015#Text

Указ Президента України від 27.12.2005 № 1845/2005 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1845/2005#Text

Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1228/2007#Text

Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

Указ Президента України від 19.05.2011 № 588/2011 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588/2011#Text

Указ Президента України від 13.12.2016 № 553/2016 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553/2016#Text

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-2016-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від  04.03.2020  № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757-2007-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-2007-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. за № 753 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585» (щодо забезпечення права на освіту дітей із затримкою психічного розвитку шляхом їх навчання у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів та відповідну поступову реорганізацію спеціальних шкіл та шкіл-інтернатів для дітей із затримкою психічного розвитку) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2016-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2019 № 585 «Про встановлення тривалості здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2003-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №88 «Про деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2018-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2020 № 706 «Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю” на період до 2020 року» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України редакція від 16.08.2017 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 №551 «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-2019-%D1%80#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#Text

Розпорядження КМУ від 27.12.2017 № 1008-р «Про затвердження плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1008-2017-%D1%80#Text

Накази та листи Міністерства освіти і науки України

Наказ МОНУ від 09.12.2010 № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1412-10#Text

Наказ МОНУ № 1436 від 31.12.2015  «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1436729-15#Text

Наказ МОНУ № 768 від 14.06.2013 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» https://zakononline.com.ua/documents/show/25391___25391

Наказ МОНМСУ № 1/9 від 18.5.2012 р. «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»  https://mon.gov.ua/npa/organizatsiya-navchalno-vikhovnogo-protsesu-v-umovakh-inklyuzivnogo-navchannya  

Наказ МОНУ № 609 від 08.06.2018 року «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti 

Наказ МОНУ від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

https://imzo.gov.ua/2018/05/25/nakaz-mon-vid-21-05-2018-509-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-psyholohichnu-sluzhbu-u-systemi-osvity-ukrajiny/

https://drive.google.com/file/d/1kX–tmR5YnW0QmzB1WatXduf0ufMM2hB/view

Наказ МОНУ від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

https://imzo.gov.ua/2017/08/08/nakaz-mon-vid-08-08-2017-1127-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrajiny-schodo-rozvytku-psyholohichnoji-sluzhby-systemy-osvity-ukrajiny-na-period-do-2020-roku/

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKNlZydWRHOUVwbGs/view

Наказ МОНУ від 02.03.2017 № 334 «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти»

https://imzo.gov.ua/2017/03/02/nakaz-mon-vid-02-03-2017-334-pro-unormuvannya-diyalnosti-psyholohichnoji-sluzhby-systemy-osvity/

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKRlFOTDVuOUMzN00/view

Наказ МОНУ від 21.07.2017 № 1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)» https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKb1FFU0lSMjQ2RVU/view

Наказ МОНУ від 06.02.2015  № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0224-15#Text

Наказ МОНУ від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya

Наказ МОНУ від 23.04.2018 № 414 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovogo-pereliku-specialnih-zasobiv-korekciyi-psihofizichnogo-rozvitku-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-yaki-navchayutsya-v-inklyuzivnih-ta-specialnih-klasah-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Наказ МОНУ від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-obladnannya-dlya-osnashennya-kabinetiv-inklyuzivno-resursnih-centriv

Наказ МОНУ від 22.03.2018 № 271 «Про затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-korekcijnih-zasobiv-navchannya-ta-reabilitacijnogo-obladnannya-dlya-specialnih-zakladiv-osviti

Наказ МОНУ від 06.09.2018 № 977 «Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими потребами» https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-kompleksnoyi-ocinki-rozvitku-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami

Наказ МОНУ від 20.04.2003 р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0330290-01#Text

Лист МОНМСУ № 1/9-1 від 02 січня 2013 року «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання» http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/33692/ 

Лист МОНМСУ № 1/9-529 від 26 липня 2012 року «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/30376/  

Лист МОНМСУ №1/9–675 від 25.09.12 року «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1_9-675(2).doc

Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.»

https://imzo.gov.ua/2020/07/27/lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0-1495-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2020-2021-n-r/

https://drive.google.com/file/d/1nT8NFbi8Bmxvekrm3ELgnOjv75Tixrb0/view

Лист МОН від 16.06.2020 № 1/9-328 «Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини»

https://imzo.gov.ua/2020/06/22/lyst-mon-vid-16-06-2020-1-9-328-shchodo-metodychnykh-rekomendatsiy-z-orhanizatsii-psykholoho-pedahohichnoho-konsyliumu-dlia-provedennia-povtornoi-kompleksnoi-psykholoho-pedahohichnoi-otsinky-rozvytku/

https://drive.google.com/file/d/1tvHfNhvnoRBnmM7wh2r3YmXv4Yiwfy2_/view

Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

https://imzo.gov.ua/2019/07/25/lyst-mon-vid-24-07-2019-1-9-477-pro-typovu-dokumentatsiiu-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/

https://docs.google.com/document/d/1UY_xe_kXCqYFOKgjZjd5xA4-KbSBzIef-qWQoEWugPs/edit

Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»

https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/

https://drive.google.com/file/d/12wsQCVzhhlbdcMQuIQXB8eeuaXRNK_ms/view

Лист ІМЗО від 15.05.2018 № 22.1/10-1529 «Про курси підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів»

https://imzo.gov.ua/2018/05/15/lyst-imzo-vid-15-05-2018-22-1-10-1529-pro-kursy-pidvyschennya-kvalifikatsiji-praktychnyh-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohiv/

https://drive.google.com/file/d/1pkCWcw9CMlxImhr6nH-fH8k7JBZmvNsp/view

Лист МОН від 20.04.2018 № 1/9-252 «Про підготовку аналітичної довідки щодо діяльності психологічної служби у системі освіти України»

https://imzo.gov.ua/2018/04/20/lyst-mon-vid-20-04-2018-1-9-252-pro-pidhotovku-analitychnoji-dovidky-schodo-diyalnosti-psyholohichnoji-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrajiny/

https://drive.google.com/file/d/1Q8zjfj_dA2MqGdBJXgG26ELRzR9VgsOQ/view

Лист МОН від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами» http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/53862/

Лист МОН від 12.10.2015  №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-shodo-organizaciyi-diyalnosti-inklyuzivnih-grup-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti

Лист МОН від 13.08.2014 р. N 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS23170.html

Лист МОНМСУ від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS18333.html

Лист МОНМСУ від 02.01.2013  № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання» http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/33692/

Лист МОНУ від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні
засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

http://ru.osvita.ua/legislation/other/36815/

https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe8251bc1e.doc

Лист МОН від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів» http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-09/5629/lmon_293.pdf

Накази Міністерства соціальної політики України

Наказ Мінсоцполітики України від 09.08.2016 № 855  «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1209-16#Text

Наказ Мінсоцполітики України від 25.01.2017  № 110 «Про внесення змін до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0209-17#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 25.11.2016 № 1431/1033/1288 «Про затвердження Змін до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1605-16#Text